DÜNYA Kategorisinde 145 haber bulunmaktadır...

Sosyal Bilimlerin Önemi Giderek Artıyor

Sosyal bilimler alanındaki boşluğu doldurmak amacıyla kurulan sosyal bilimler liselerinin önemi çağdaş eğitim sistemimize yeni bir vizyon getiriyor.

Sosyal bilimler liseleri 2003 yılından itibaren sürdürdükleri modern eğitim ve öğretim ile önemini artırarak hızla gelişiyor.

20.yy da zirveye ulaşan teknolojik gelişmeler insanlığa büyük kazanımlar getirmekle birlikte önemli sorunları da insanlığın gündemine taşımaya devam ediyor.  Bu doğrultuda teknolojik alt yapılarını tamamlayan ülkelerde sosyal bilimler müesseseleri önem kazanmakta ve sosyal bilimler alanında donanımlı sosyal bilimcilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, ülkemiz genelinde çeşitli illerde bulunan sosyal bilimler liseleri, çağdaş müfredatıyla üstün nitelikli bilim adamları yetiştirme amacına ışık tutuyor. Lise seviyesinde uygulanan eğitim ve öğretim programlarıyla gençler ezberci kalıplaşmış bir yapıdan uzaklaşarak sosyal bilimler alanında nitelikli bireyler haline dönüşüyor.

Değişen dünya düzeninde sosyal bilimlerin hızla önemi artmakta olduğunu ve en az fen bilimleri kadar değerli olduğunu söylenebilir. Bunun somut örneği olarak ise dünyaya yön veren siyasi aktörlerin ve iradelerin yeni dönemde sosyal bilimlerle ilgili dallarda eğitimli olduklarını gösterilebilir.

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi Kurucu Müdürü Mürsel Gündoğdu sosyal bilimlerin önemini, ‘Dünyanın geneline bakıldığında sosyal bilimler alanında eğitim görmüş kişiler, yönetici konumunda az yer edinmiştir. Daha çok sayısal zekaya sahip olan mühendisler, matematikçiler yönetici konumundadır. Toplumdaki yönetme anlayışı insan olmaktan öte mantıksal, statik bir çizgide gitmesi kalıplaşmış yönetim anlayışının benimsenmesine neden olmuştur. Türkiye’de de sosyal bilimler liselerinin kurulması en az fen liseleri kadar önemlidir. Sosyal bilimler liseleri tıpkı fen liselerindeki işlem neyse o amaçla kurulmuştur. Bundan dolayıdır ki sosyal bilimler liselerinden mezun olan öğrenciler edebiyat fakültelerine, siyasi bilgiler fakültelerine, hukuk fakültelerine, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine, iletişim fakültelerine alt yapıdan donanımlı, bilgili şekilde gitmekte ve buradan mezun olan öğrenciler ülkedeki siyasi otoritenin başında yönetici konumunda yer almaktadır.’ şeklinde ifade etti.

Küreselleşen dünya düzeninde sosyal bilimlerin öneminin artması dünya genelinde bu eğitimin orta öğretim seviyesinde alınmasını gerekli kılıyor. Ülkemizde de İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi 2003-2004 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin ilk sosyal bilimler lisesi olarak karşımıza çıkıyor. Gelişen süreç içerisinde ülkemizin 16 farklı ilinde sosyal bilimler liseleri hizmete açılmıştır. Sosyal bilimler liselerinin en temel amaçları arasında edebiyat ve sosyal bilimler alanlardaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğrenime hazırlamak ve toplumun ekonomik, kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunmasını sağlamak ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişimleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak büyük önem taşır.

 

Sosyal Bilimler Liselerine Öğrenci Alım Şekli:

Orta öğretim kurumları sınavına (OKS) giren 8. sınıf öğrencilerinden 6. ve 7. sınıflarda türkçe - matematik ve sosyal bilgiler derslerinin her birinin yıl sonu notu en az 3 ve bu derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4 olanlar sınavı kazanmaları halinde kaydolabileceklerdir.

Sosyal Bilimler Liseleri´nde Eğitim -Öğretim:

Sosyal bilimler liseleri, eğitim - öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrencilerde öğrenim görebilirler. Sosyal bilimler liselerinde, sosyal bilimler ve türkçe - matematik olmak üzere iki alan mevcuttur. Eğitim- öğretim türkçe yapılır. Bunun yanında öğrenciler yabancı dil eğitimi olarak ingilizce, yanında da bir yabancı dil eğitimi alır. Okulun eğitim - öğretim programlarının geliştirilmesi öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde çalışmak üzere üniversite öğretim üyelerinden Bilim Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Bilim Danışma Kurulu 3 yılı doldurduğunda her yıl bir üyesi yenilenir. İş birliğinin esasları Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerle yapılacak protokol ile belirlenir. Öğrenciler alan derslerinde en az birinden proje ve seminer çalışmalarına katılmak zorundadırlar.

Sosyal Bilimler Liselerine Öğretmen Seçimi:

Sosyal bilimler liselerine öğretmen seçimi ve ataması Milli Eğitim Bakanlığına ait yönetmelikle belirlenmiştir. Buna göre öğretmen seçimi, yazılı sınav ve mülakat esas alınarak gerçekleştirilir. Öğretmenlerde, alanlarında en az 3 yıl görev yapmış olması, sicil ortalamalarının en az ‘iyi’ olması gibi şartlar aranmaktadır.

Sosyal bilimler liselerinde bir diğer eğitim - öğretim uygulaması ise, öğrencilerin eğitimini yurt dışında gerçekleştirme imkanın sağlaması için program müfredatı belirlenmiştir. Buna göre öğrenciler, yurt dışında eğitim aldıkları takdirde, Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip olabileceklerdir. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB), orta öğretimin son 2 yılında öğrenim gören öğrenciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Dünyada 128 ülkede 1500 den fazla okulda IB diploma programı uygulanmaktadır. 102 ülkedeki 1079 üniversite IB diplomasını tanımaktadır. IB diploma programı Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından resmen tanınmakta olup resmi okullar içinde sadece sosyal bilimler liselerinde uygulanmaktadır. Türkiye’de ilk uygulanan okul ise İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi olmuştur. Bu program, bir taraftan öğrencileri üniversiteye en iyi şekilde hazırlarken diğer taraftan da sadece derslerle değil hayatın bütün alanlarında en iyi şekilde yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Sosyal bilimler liseleri biri özel olmak üzere kurulduğu 16 ilde,  Türkiye’de yetişen  en önemli sosyal bilimcilerin adlarını almışlardır. Bunlardan bir tanesi de ilimizde bulunan Kocaeli  Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesidir. Okul, Kartepe ilçesine ait Acısu beldesinde kurulmuştur. İlk eğitimini 2007-2008 eğitim - öğretim yılında vermeye başlamıştır. Bu okulda öğrenim gören öğrenciler, alanlarında iyi bir sosyal bilimci olma hedefini benimsemiştir. Okulun Kurucu Müdürü Mürsel Gündoğdu, sosyal bilimler lisesi vizyon ve misyonunun eğitim ve öğretimde mükemmelliği yakalamak, öğrencilerin hem ülkesine hem de yaşadığı çağa karşı sorumluluğunu bilen, kendisiyle beraber çağını da sorgulayabilen ve toplumun geleceğine şekil verebilecek nitelikte yurttaşlar olarak yetiştirmek olduğunu ifade etti. Amaçlarının  okulu kültür ve sanat merkezi haline getirerek sosyal bilimler alanında en çok tercih edilen okul yapabilmek olduğunu belirtti. Tüm bunların yanında okulun bir takım eksiklikleri olduğunu ifade eden Gündoğdu, yetkili mercilerden daha fazla destek istedi. Özellikle konferans salonunun yetersiz olduğunu, labaratuvarın tam kapasite ile hizmet veremediğini ve gerekli alan olduğu halde öğrencilerin daha verimli spor yapabilmeleri açısından uygun bir spor sahası oluşturamadıklarından bahsetti.

Daha Fazla Göster 19/11/2009 || 2445

Sözün Bittiği Yerde Ayakkabı Konuşuyor

Geçtiğimiz günlerde tekrar meydana gelen ayakkabı fırlatma eylemiyle ilgili alanlarında uzman Prof. Dr. Füsun Alver'le ve Yrd. Doç. Dr. Yücel Demirer'le bir söyleşi gerçekleştirdik

Daha Fazla Göster 29/10/2009 || 2095

Üniversiteli Gençlerin Kitaplara Olan İlgisi Azalıyor

Kocaeli' de bulunan kitapçılar ve çeşitli fakültelerde açılan kitap standları öğrenciler tarafından eskiye oranla daha az rağbet görüyor

Daha Fazla Göster 27/10/2009 || 1998

Dilimiz Kuşatma Altında

21.yüzyılda da dilimize giren yabancı kelime sayısı artarak devam ediyor.Türkiye'nin farklı kültürlere olan özentisi öz Türkçemizi büyük bir yok oluşun eşiğine getirdi.

Daha Fazla Göster 26/10/2009 || 2106

Tarihin esintisi gölge oyunları

Tarihin mirası, geçen zamanda yaşanan ramazan aylarının aynası, geleneksel emanetimiz gölge oyunlarını daha yakından tanımak isteyenler, işte size küçük bir araştırma...

Daha Fazla Göster 25/10/2009 || 2074

Kadına Yönelik Şiddet Artıyor

Türkiye’de 2008 yılında da kadınlar şiddetle yaşamaya devam ediyor.Türkiye’de aile içinde dayak yemek her on kadının üçünün yaşamının bir parçası.Milyonlarca kadın için ‘ev’ şiddetin en yoğun ve gizli yaşandığ...

Daha Fazla Göster 30/11/2008 || 2130

Geçmiş gün ışığına çıktı

Yenikapı'da yapılan Marmaray Metro kazı çalışmaları sırasında birçok tarihi kalıntı ortaya çıktı.

Daha Fazla Göster 03/11/2008 || 1846

Türkiye ilk İlik Bankası'nı kuruyor

Sağlık Bakanlığı, TÜRK-KÖK projesi kapsamında Ulusal Kemik İliği ve Hücre Bankası oluşturacak.

Daha Fazla Göster 28/10/2008 || 2102

Olmaz'ı Olur Ettiren Oyuncaklar Müze'de Can Buluyor

Daha çocukken bize hayatı öğreten, bizi büyüklerin dünyasına hazırlayan oyuncaklar 2005'den beri İstanbul Oyuncak Müzesi'nde geçmişi özleyen ve merak edenlerle buluşuyor.

Daha Fazla Göster 18/05/2008 || 1901

Kocaeli'de kanser arttı mı?

Kanser Erken Teşhis ve Tanıma Merkezi(KETEM)'nden sorumlu Dr. Turhan Şahiner, Kocaeli'nde kanseri oluşturan her türlü koşulun var olduğunu ve buna bağlı olarak kanser oranının da arttığını belirtti.

Daha Fazla Göster 13/05/2008 || 2108

Ketenin öyküsü

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Vakfı’nın (ÇEKÜL) keteni yaşatmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Vakfın Kocaeli İl Temsilcisi Numan Gülşah, ketenin Kandıra bölgesinde yeniden etkin konuma getirilmesi için çiftçiye k...

Daha Fazla Göster 12/05/2008 || 2336

Kocaeli Üniversitesi'nde Kültür ve Sanat Faliyetleri

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Yrd.Doç. olarak görev yapan Emel Karagöz ile Kocaeli ili ve Kocaeli Üniversitesi'nde yapılan kültürel ve sanatsal etkinlikler hakkında bigi aldık.

Daha Fazla Göster 08/05/2008 || 1835

106 yaşındaki ninenin 115 torunu var

Kocaeli´de yaşayan 109 yaşındaki Kaside Nine, sağlığını balık yağına borçlu ve her gün iki kaşık balık yağı yiyor. 7 çocuğu bulunan Kaside Nine, 3.aile kuşağıyla birlikte toplam 115 toruna sahip.

Daha Fazla Göster 05/05/2008 || 1853

'En iyi tedavi, madde kullanımına başlamamaktır!'

-

Daha Fazla Göster 05/05/2008 || 2125

Kültürel Bir Miras:Kandıra Bezi

Kandıra'ya ün kazandırmış olan ve ana maddesi keten olan 'Kandıra Bezi' bu bitkinin yetiştirilme zorluğu ve bezin dokumasının oldukça zahmetli olması yüzünden kaybolmakla karşı karşıya kalmış kültürel bir değer.

Daha Fazla Göster 04/05/2008 || 2130

İran'da ABD oyuncakları endişesi

İran resmi makamları, ülkeye kaçak yollarla sokulan oyuncak, film ve PC oyunlarının İran kültür ve toplumuna zarar vermesinden endişe ediyor.

Daha Fazla Göster 30/04/2008 || 2266