DÜNYA Kategorisinde 141 haber bulunmaktadır...

Tanrı Kuşları Sevdiği İçin Ağaçları Yarattı İnsanlarsa Kafesleri

Tıp araştırmaları için önemli bir etik sorun oluşturan hayvan deneyleri konusu maalesef ülkemizde fazla tartışılmıyor.

Dünya kamuoyunda büyük yankı uyandıran hayvan deneyleri konusu kozmetik, tıp ve benzeri amaçlarla hayvanların denek olarak kullanılmasını hakkında eylemler yapılarak halkı bilinçlendirme yoluna gidiliyor ve halk tarafından büyük destek alıyor.

Hayvan deneyleri konusunda taraflar arasındaki çatışma zaman zaman şiddetleniyor. Eylemciler tarafından  deney hayvanlarının serbest bırakıldığı laboratuar baskınları, deney sonucu üretilen malların satışı sabotaj yoluyla engellenmeye çalışılıyor fakat bu eylemcilerin başarıya ulaşma olasılıkları şimdilik düşük görünüyor.

Tıbbi fizik, fizyoloji, biofizik, biyoloji gibi bilim dalları ve veteriner öğrenci eğitiminde hayvan kullanmaya devam ediyorlar. Eğitimde en çok kurbağa ve tavşan kullanılıyor. Araştırmalarda ise fare köpek ve kedi kullanılıyor. Yine ağırlıklı olarak temel bilimler, ama bir ölçüde de farmakoloji ve bazı klinik bilimler hayvan deneylerinin sıklıkla yapıldığı bölümler olmayı sürdürüyorlar. Özellikle bazı cerrahi bilimlerde tezlerin sıklıkla hayvan deneylerinden seçildiği gözleniyor.

Ülkemizde de bu teknik yaygın olarak kullanıldığı gibi denek hayvanlarını ticarete dönüştüren laboratuar şirketleri günden güne artıyor. Bir çok sitede özellikleri belirtilmiş denek hayvanları internet üzerinden satışa sunuluyor, yeni türler oluşturularak farklı amaçlar için denek olarak kullanılacak hayvanlar laboratuarlara satılıyor. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer aldığı gibi;

Madde 1: Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğar ve aynı var olma hakkına sahiptir.Madde 8: Hayvanlara fizik ya da psikolojik acı çektiren deneyler yapmak, hayvan haklarına aykırıdır; tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için durum böyledir. Bunun yerine başka bir şey koyma tekniklerinden yararlanılmalı ve bu teknikler geliştirilmelidir.Madde 11: Zorunlu olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış, bir "biocide", yani yaşama karşı suçtur.

Sonuçlar insanlar için ne kadar güvenilir?

 • İnsan hastalıklarının sadece yüzde 2’sinden az bir bölümü (yüzde 1.6) hayvanlarda da görülmektedir. yüzde 98’inden fazlası ise hayvanlarda hiç görülmemektedir.
 • Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin, insanlar ve hayvanlar arasındaki anatomik ve biyolojik farklılıklar sebebiyle yanıltıcı olup olmadığı sorulduğunda, doktorların yüzde 88’i yanıltıcı olduğu konusunda hemfikir olmuştur.
 • Hayvanlar üzerinde güvenli bulunduğu için piayasaya sürülen binlerce ilaç, insan sağlığı üzerindeki etkilerinden dolayı yasakalanmış yada piyasadan geri çekilmiştir.
 • Hayvanlar üzerinde yapılan deneylere güvenilecek olunsaydı, şu anda hala insanların C vitaminine ihtiyacı olmadığına, sigaranın kansere sebep vermediğine ve alkolün akciğere zarar vermediğine inanıyor olurduk.

Hayvan hakları savunucuları bu soruna etik ve pratik açıdan yaklaşıyor. Onlara göre bir kere elde dilen sonuçlar hayvanlara acı çektirilerek öldürülmelerini haklı kılacak düzeyde değil. Bu deneylerden çıkan sonuçların güvenilemeyecek kadar değişken olması yabana atılmayacak bir sav. Çünkü hayvanın yaşı cinsiyeti yemek yeme sıklığı bulundukları ortam, ortamın sıcaklığı, kafesin içinde bulunan hayvan sayısı gibi unsurlar deneylerin sonucunu etkiliyor. Farklı ortamlarda bambaşka sonuçlar elde ediliyor. Birbirinden çok  farklı  yapıya sahip olan insan ve hayvan, bir hastalığın tedavisinde kullanılacak bir ilaca karşı farklı tepkiler veriyor. Dolayısıyla da etkili sonuçlar alınmıyor.

Hayvanat Bahçelerine Bile Karşıyız, Bu Bir Vahşet!

Bu konu hakkında Haytap Hayvan Hakları Federasyonu temsilcisi Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Tülay Erdurmaz’ın görüşlerine başvurduk. Bu amaçla oluşturulan sitelerin çoğunun yasal olmadığını, olsa bile kesinlikle kapatılması gerektiğini vurguladı. Özellikle internet ortamında böyle şeyler yasal olmaması gerektiğini söyleyen Erdurmaz teknolojinin ve bilimin çok fazla geliştiği günümüzde hayvanların artık denek olarak kullanılmasından yana olmadığını ve bunu bir vahşet olarak gördüğünü belirtti. Insanların bu konuda duygularını kaybettiğini ve bunu tamammen ticari kaygılar yüzünden yapmakta olduklarını dile getirdi.

Hayvan Deneylerinin Yerine Kullanilabilecek Alternatif Teknikler:

 Çok az deney türü dışında hayvan deneyleri yerine alternatif teknikler kullanılabilir. Bu yöntemler hala bilimsel araştırmalar için ikincil yol gibi görünmesine rağmen, yapılan on binlerce testte milyonlarca hayvanın kullanımı engellenebilecektir.

Bir çok bilim adamı ve devlet hayvan deneylerinin mümkün olduğunca az acı vermesi ve hayvan deneylerine alternatiflerin geliştirilmesi gerektiği konusunda hem fikir olduklarını söylüyor. İlk kez Russel ve Burch (1959) tarafından tanımlanan ‘3 R’ formülü bir çok ülkede hayvanların kullanımı konusunda ortaya atılmış temel prensiplerdir.

1.Redüksiyon (Reduction) daha az hayvandan benzer seviyede bilgi edinmeyi veya aynı sayıdaki hayvandan daha fazla bilgi edinmeyi araştırmacılara mümkün kılan yöntemleri kaynak gösterir.

2. Geliştirme (Refinement) potansiyel acıyı,ağrıyı veya ıstırabı yatıştıran veya en aza indirgeyen ve hala kullanıla hayvanlar için hayvanın huzurunu arttıran yöntemleri kaynak gösterir.

3. Yer değiştirme (Replacement) aynı bilimsel başarıyı yakalamanın mümkün olduğu durumlarda hayvan yöntemleri yerine hayvansız yöntemlerin tercih edilebilir kullanımını kaynak gösterir.

Günümüzde yavaş yavaş toplumun hayvanlara bakışı bilim adamlarının hayvan deneylerini sorgulamaya başlaması sonucunda bugün yalnızca deneylerde kullanılan  hayvan sayısı yarıya düşmedi fakat uygulanan deney yöntemlerinde değişiklik yapılmaya başlandı. Tüm bunların olmasında kuşkusuz en büyük pay hayvan hakları savunucularının baskılarıyla çıkarılan yasa ve düzenlemeler oldu.

Bunları Biliyor muydunuz ?

 • Hayvanlar üzerinde yapılan deneylere göre limonata ölümcül derecede zehirli, arsenik ağıotu ve botulin ise güvenli bulunmuştur.
 • Hayvan deneyleri doğru ve kesin sonuç veriyor olsaydı aspirin insulin ve bunlar gibi insanlar üzerinde kullanılması güvenli diye bir çok ilacın yasaklanmış olması gerekirdi.
 • Hayvanlar üzerinde  güvenilir bulunduğu için piyasaya sürülen binlerce ilaç, insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı yasaklanmış ya da piyasadan geri çekilmiştir.
 • Yalnızca Amerika’da bir yıl içersinde  22 milyon hayvan deney amacıyla ölmekte olduğu tahmin ediliyor .İngiltere’de 5 saniyede 1 hayvan bu yüzden ölmekte.
 • İnsan hastalıklarının sadece %1.6’sı hayvanlarda görülmektedir. %98’inden fazlası ise hayvanlarda hiç görülmemektedir.
 • Hayvan deneylerinin yerini alabilecek en az 450 metot bulunmaktadır.
 • Kalp ilaçlarından bazıları, (flekainid ve enkainid) kalp sorunlarına yol açtığı köpekler üzerinde tespit edilemediği için Amerika’da  3.000 kişinin ölümüne sebep oldu.
 • By-pass ameliyatları köpekler üzerinde bir sonuç vermediğinden yıllarca yapılamamış ve beklemeye alınmış.
 • Hayvanlara üzerinde yapılan deneylere güvenilecek olsaydı, hala insanlar C vitaminine ihtiyacı olmadığına, sigaranın kanser yapmadığına ve alkolün akciğere zarar vermediğine inanıyor olurduk.

Bekir Coşkun’un kaleminden alınan bu satırlar hayvanların bu konudaki durumunu çok güzel özetliyor.

Fakültelerin bodrum katlarındaki karanlık yerlerdeki kafeslerin içinde kediler-köpekler-tavşanlar-kuşlar var.Onları deneyde kullanıyorlar.Diyelim ki bir kedinin ayağını kırıp, sonra yapıyorlar.Bir köpeğin yanağına önce kanser hücresi aşılayıp, onu kanser hastası yaptıktan sonra üzerinde ilaçları deniyorlar.İlaçların insanlara ne dozda zarar vermeye başladığını görmek için diyelim ki bir Seter´e giderek artan dozda ilaç veriyorlar, onun ne zaman öleceğine bakıyorlar.Bakıyorlar ki öldü, o doz tehlikeli demek için.Kadınların kozmetik malzemeleri önce kedilerin cildinde deneniyor, küçük bebeklerin tüylerini tıraş edip üzerine kimyasal maddeleri sürüyorlar. O maddelerden sonra pudralar, rujlar, kremler, güzellik ilaçları yapıyorlar.Bir köpeği uyutup karnını yarıyorlar, sonra öğrenciler onun üzerinde dikişi öğreniyorlar. Çok zaman köpek bilmem kaçıncı öğrencide uyanıyor. Ağlıyor, ağlıyor...Bunlar tüm dünyada aslında yasak.

Suç. Biz bunları biliyoruz. Bu suç.İnsanların tıp adına, bilim adına bu ilkelliği yapmaya hakları yok. Olsaydı; tüm uygar dünya bu deneyleri yasalar çıkartarak, polise görev vererek yasaklamazdı.Şu anda bile tüm tıp fakültelerinin bodrum katlarında kediler-köpekler ağlayarak yardım bekliyorlar.Bizleri seven insanlar ise bu gerçeği bile bile, duymamazlıktan, görmemezlikten geliyorlarÇünkü çaresizler.Güçleri yetmiyor.Bir gün hayvanseverler çoğaldığında, bir araya geldiklerinde, el ele verdiklerinde belki bu önlenebilir.Ama şimdi… Bir şeyler yapan yok.Onlar kafeste korkuyorlar ve ağlıyorlar.

Daha Fazla Göster 30/12/2010 || 1842

'Küreselleşen Güvenlik' İçin Füze Kalkanı Projesi

Büyük bir ilgiyle beklenen Kuzey Atlantik İttifakı'nın (NATO) Lizbon Zirvesi 19-20 Kasım 2010'da yapıldı.Türkiye'nin de dahil olduğu 28 üyenin 'evet' oyuyla yeni stratejik konsept kabul edildi.

Daha Fazla Göster 27/12/2010 || 1815

Dünya Basın Fotoğraf Sergisi İstanbul'da

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle Forum İstanbul'da “World Press Photo-Dünya Basın Fotoğrafları 2010” sergisi açıldı.

Daha Fazla Göster 17/12/2010 || 1770

Güneşin Enerjisi Araçlara, Işığı İse Bilime Yansıyor

Enerji kaynakları ile ilgili çalışmalar, alternatif enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırıp ve bu alandaki teknolojik gelişmeleri artırarak topluma ve bilime katkı sağlıyor.

Daha Fazla Göster 29/11/2010 || 1886

Gençliğin Sesi Yükseliyor

Türkiye’de faaliyet gösteren gençlik merkezlerindeki genç sayısı son üç yılda gözle görülür bir artış sağladı.

Daha Fazla Göster 25/11/2010 || 1856

AB’nin Yaşlanma Sorununa Çözüm Olarak Türkiye

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, Avrupa Topluluğu (AT) ile 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması’nın temel oluşturduğu ortaklık rejimi çerçevesinde gelişti. Türkiye ile AT arasında, sanayi ürünlerini konu alan ...

Daha Fazla Göster 04/11/2010 || 2011

Kitapları Çok Satan Yazar Olmanın Gerekleri Nelerdir

Eserleri çok okunan yazarlardan biri olmanın koşulunun Popüler Edebiyat yapmak olduğunun varsayıldığı günümüzde, ülkemizde kitap okuma oranları halen birçok ülkenin gerisinde.

Daha Fazla Göster 03/11/2010 || 1827

Diplomayı aldık peki ya iş?

Uzun yıllar emek verip önce lise sonra üniversiteyi bitiren gençler mezun olduktan sonra başarılı bir iş hayatına geçemeyince ruh sağlıkları bozuluyor.

Daha Fazla Göster 01/11/2010 || 1882

Türkçe Tüm Dillerin Atası mı ?

`Türk dili, taş ve maden devrinde, kültür kelimelerini göç yolu ile yeryüzündeki dillere yayan eski ve büyük bir kültür dili.` (Dr. Phil Kvergiç)

Daha Fazla Göster 01/11/2010 || 1973

DİLDE YOZLAŞMA GİTTİKÇE ARTIYOR

Yabancı kavramların gün geçtikce hayatımıza daha çok girmesi ve yabancı sözcük kullanımına olan ilginin artması, “yozlaşma” sorununu da beraberinde getiriyor.

Daha Fazla Göster 01/11/2010 || 2109

Bir İnternet Fenomeni Olarak Blog Yayıncılığı

Dünyanın en ücra köşesinden bir konuda eğer söylemek istedikleriniz varsa Blog açarak insanlarla bilgi paylaşımına giriyoruz. Haber alma açısından da yurttaş gazeteciliği ile bir tutulan Blog yayıncılığının kamuoyu oluşturmada önemi gid...

Daha Fazla Göster 01/11/2010 || 1926

Bilinmeyen Hastalık Spine Bifida

Spina Bifida hastalığının çok ciddi olduğunu söyleyen Spina Bifida Derneği Kocaeli Şube Başkanı Ö. Nabi Ulusoy, tüm anne adaylarını uyararak, “Anne adayları hamilelik kararı almadan üç ay önce folik asit değerlerini ölçtürmeliR...

Daha Fazla Göster 21/10/2010 || 1901

Yerel gazetecilikte neler oluyor ?

İletişim fakültesinden mezun olup Kocaeli'de, yerel basında çalışacak olan gençleri zorlu şartlar bekliyor.

Daha Fazla Göster 18/10/2010 || 1859

Şizofreni Gerçeğiyle Tanışın

Sanrılar ve varsayımlar arasında geçen hayatlar, saklanan ve kimsenin bilmesi istenmeyen bir hastalık şizofreni. Yaşanan cinayet olaylarında, yakın çevre ve aile facialarında en çok suçlanan hastalık şizofreni. Artık şizofreni ile ilgili gerç...

Daha Fazla Göster 21/05/2010 || 2428

'Tık'la Gelsin...

Sokaklar arasına kurulan pazarlardan, süper-hiper-mega marketlere henüz geçiş yapmıştık ki bir anda alışverişte yeni bir konseptle ´sanal alışveriş´ kavramıyla tanıştık. Konuyla ilgili olarak GittiGidiyor.com Marka Yöneticisi Ozan Tatar´...

Daha Fazla Göster 21/05/2010 || 2037

İstanbul Marmaray'la Geçilecek

Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'un en büyük sorunlarından biri trafik. İşte bu soruna çözüm olması için yılardır üzerinde düşünülen bir çok proje vardı. Ve nihayetinde bu sorunun çözümü için adımlar atıldı. İstanbul ...

Daha Fazla Göster 20/05/2010 || 1882