DÜNYA Kategorisinde 145 haber bulunmaktadır...

Aile Planlamasının Önemi

Temel amacı, ailenin sağlığını korumak ve onların mutlu yaşamalarını sağlamak olan aile planlaması çalışmaları ile,çiftlere gebe kalmak ve doğum yapmak için en uygun koşulların neler olduğu öğretilerek ana-çocuk sağlığı korunmaya çalışılıyor. Yapılan istatistikler, aile planlamasının titiz bir şekilde uygulandığı ülkelerin yaşam standardının ve kalkınma hızının da sürekli yükseldiğini gösteriyor.

   Aile planlaması, ailelerin istedikleri sayıda, istedikleri zamanda ve sağlıklı aralıklarla, bakabilecekleri kadar çocuk sahibi olmaları olarak tanımlanıyor. Aile planlaması çalışmaların temel amacı ailenin sağlığını korumak ve onların mutlu yaşamalarını sağlamak. Aile planlaması çalışmaları ile,çiftlere gebe kalmak ve doğum yapmak için en uygun koşulların neler olduğu öğretiliyor. Gebelikler arasında belli bir süre bırakılarak anne ve çocuk sağlığı korunmaya çalışılıyor.

    Aile Planlamasında zorunluluk yok, katılım gönüllü. Aileler eğitiliyor ve isteyene çocuk sahibi olabilmesi için isteyene gebelikten korunmak için hizmet verilerek yardımcı olunuyor.Önemli olan ailelerin bilinçli olarak, sorumluluk taşıyarak karar vermeleri.Başka bir deyişle Aile Planlaması evli çiftlerin ekonomik olanaklarına ve kişisel isteklerine göre çocuk sayısını tayin etmelerini ve doğumların ana-çocuk sağlığına uygun aralıklarla olmasını sağlayan koruyucu bir hizmet.    Yapılan istatistikler, aile planlamasının titiz bir şekilde uygulandığı ülkelerin yaşam standardının ve kalkınma hızının sürekli yükseldiğini gösteriyor.Çünkü toplumun huzur içinde kalkınması için nüfus artışının sınırlı olması zorunlu. Nüfusun yarıdan fazlasının anne ve çocuklardan oluştuğu ülkemizin, T.C.Sağlık Bakanlığı, 2002 yılı istatistiklerine göre kentsel kesiminde % 67, kırsal kesiminde % 58 oranında aile planlaması yöntemi uygulanıyor. Bu oranlar artırılabilirse ülkemiz nüfusunun yarıdan fazlasının sağlığı korunarak sağlıklı toplum oluşturulabilir.

    Aile planlaması hizmetleri; tüm hastanelerinin kadın hastalıkları ve doğum bölümleri, anne-çocuk sağlığı merkezleri, doğum evleri, sağlık evleri,sağlık ocakları gibi kurumlarımızda ücretsiz olarak veriliyor. Ailelerin bu konuda bilinçlendi­rilmesi için broşürler ve gezici danışmanlarla hizmet verilmeye çalışılıyor.

     Konuyla ilgili olarak, Kocaeli Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Profesörü Aydın Çorakçı,İki yıldan sık aralıklarla yapılan doğumlar ile annenin çok genç ya da yaşlı olması anne ve çocuk sağlığını olumsuz etkiliyor. Her yıl dünyada yarım milyondan fazla kadın gebelik ve doğumla ilgili sorunlar yüzünden ölmekle geride bir milyondan fazla anasız çocuk bırakıyor”dedi. Aile Planlaması ile bu ölümlerin çoğunun önlenebileceğine vurgu yaptı.Ayrıca,her yıl ülkemizde 500 binden fazla kadının kürtaj olduğuna, daha da tehlikelisi kürtajla ilgili 50 binden fazla kadının yaşamını yitirdiğini ifade etti. Etkin Aile Planlaması yöntemlerinin kullanılması ile ülkemizde yılda 1500 annenin ve 60 bin bebeğin ölümünün engellenebileceğini  de hatırlattı.

     Çocuk sağlığı da çok ve sık doğumdan etkileniyor. Şöyleki; Doğumlar arasında geçen süre 2 yıldan azsa, bir önceki çocuğun ölüm tehlikesi yaklaşık %50 oranında artıyor.

     En az iki yıl ara ile doğan çocuklar daha sık aralıklarla doğan çocuklara göre fiziksel ve zihinsel açıdan daha iyi gelişiyor.

     Eğer bir anne doğumdan sonra iki yıl geçmeden tekrar gebe kalırsa, yeni bebeğin zamanından önce doğması ve anne karnında iyi beslenemediği için düşük kilolu doğma ihtimali artıyor. Çok ve sık doğum sonucu çocuklar sık hastalanıyor, kansızlık artıyor, sonuçta fiziksel ve zihinsel açıdan iyi gelişemiyorlar.Anne ise, çok ve sık doğum sonucu yıpranıyor ve çocuklarına karşı ilgisi azalıyor, bunlara ek olarak ekonomik zorluklar da eklenince çocuğun yaşamına verilen değer de azalıyor.

AİLE PLANLAMASININ AMAÇLARI

  Ailelerin istemedikleri halde çocuk sahibi olmalarını önlemek, kadınların sık aralıklarla ve fazla sayıda doğum yaparak sağlıklarının                        bozulmasını önlemek, çok genç yaşta veya ileri yaşlardaki kadınların gebe kalmalarını önlemek,doğurgan çağdaki kadınlara ve erkeklere üremenin nasıl olduğu ve doğum   kontrolünün nasıl yapılacağı konusunda bilgi vermek,çocuk sahibi olmak isteyenlere yardımcı olup yol göstermek,çocukların daha sağlıklı yetişmesini sağlamak aile planlamasının amaçları içinde yer alıyor. 

AİLE PLANLAMASININ YARARLARI

Anne ölümlerini Azaltır: Anne ölümlerinin çoğu, sık aralıklarla, çok sayıda (4’ten fazla), 18 yaşından küçük ve 35 yaşından büyük annelerin yaptığı doğumlarda görülüyor. Aile planlaması hizmeti yüksek riskli gebelikleri önleyerek anne ölümlerini azaltıyor. Düşükleri ve Düşüğe Bağlı Anne ölümlerini Azaltır: Aile planlaması hizmeti ile kadınların istenmeyen gebelikleri önlemeleri sağlanarak düşükler azaltılıyor. Bebek ölümlerini Azaltır: Riskli gebelikler bebek ölümlerini artırıyor. Yüksek riskli gebelikler ve doğumlar aile planlaması ile önleniyor. Böylece bebek ölümleri azaltılabiliyor. Doğurganlık Oranı Azaltılır:Annelerin sahip oldukları çocuk sayısı arttıkça anne ölüm oranı yükselmekte,aşırı doğurganlık bebek ve çocuk sağlığı açısından da risk oluşturuyor. Aile planlaması hizmeti ile doğurganlık azaltılırken, anne sağlığı, çocuk sağlığı iyileştirilmiş, dolayısıyla toplumsal ve ekonomik alanlarda da iyileştirilmeler sağlanmış oluyor. Sağlıklı Doğum Yaşı Sağlanır: Anne ve çocuk sağlığı açısından, gebelik ve doğum için 18-34 yaşlar arası en uygundur. Daha erken ve daha geç yaşlarda hastalık ve ölüm riski artıyor.Sağlıklı Doğum Aralığı Sağlanır: İki yıldan kısa aralıklı gebelik ve doğum yüksek risklidir. Kısa doğum aralığı, hem anne ölümlerini, hem de bebek ölümlerini artırıyor. Gebelikler arasındaki süreyi uzatmak etkili bir aile planlaması hizmeti ile gerçekleşebiliyor.Çocuk Sağlığına Olumlu Etki Yapar: Yüksek riskli gebelikler sonucunda meydana gelen doğumlarda ölüm olmasa bile, bebek çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu sorunlar şunlar:

- Düşük doğum ağırlığı ve erken doğum,- Kötü beslenme (Malnütrisyon) - Enfeksiyon hastalıkları,

- Fiziksel büyüme ve gelişme geriliği,- Doğuştan sakatlıklar,- Zeka düzeyinde gerilik.

Bütün bu sorunlar etkin bir aile planlaması ile engellenebiliyor.

 
Daha Fazla Göster 14/06/2011 || 2090

Kocaeli Şehir Tiyatroları Büyümeye Devam Ediyor

Kabuğuna sığmayan Kocaeli Şehir Tiyatrosu, yurt dışında ve Türkiye’nin birçok ilinde sahnelediği oyunlarla göz dolduruyor.

Daha Fazla Göster 06/06/2011 || 1987

TARİHÇİLER Mİ DOĞRU SÖYLÜYOR SENARİSTLER Mİ?

Tarih sinemayla ne kadar yansıtılabilir? Ya da sinema, tarihi ne kadar doğru anlatabilir? Günümüzde en çok tartışılan bu iki konuya, Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü hocaları yorumlarıyla açıklama getirdi.

Daha Fazla Göster 03/06/2011 || 1845

Plastik ve Estetik Cerrahi İçin 3-Boyutlu Tarayıcı

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü ve Tıp Fakültesi işbirliği ile ‘Plastik Cerrahide Ameliyat Planlaması için 3 B Tarayıcı’ başlıklı proje ile plastik cerrahide ameliyat planlaması amaçlı etkin ...

Daha Fazla Göster 02/06/2011 || 1948

Türkiye’ nin Farkında Olmadığı Hazinesi: Humik Madde

Toprağın humus kısmında bulunan ve bitkilerin gelişimini sağlayan humik maddelerin insan sağlığından, endüstriye ve tarımdan hayvancılığa kadar pek çok alanda kullanıldığı Humik Madde Derneği,tarafından belirtildi.

Daha Fazla Göster 01/06/2011 || 1863

Hereke’de Dokunan İpeksi Tarih

Bir zamanlar zerafetin simgesi olmuş İpek’ten dokunan dünyaca ünlü Hereke Halıları acaba şimdi ne kadar biliniyor?

Daha Fazla Göster 27/05/2011 || 2165

TARİHTE İLKLERİN KENTİ: AKMONIA ANTİK KENTİ

Günümüzdeki haliyle, topraktan, yüzeyden ya da sualtından elde edilen maddi kültür varlıklarının değerlendirilmesi, yorumlanması anlamını barındıran ‘arkeoloji bilimi’ ülkemizde hâlâ gün ışığına çıkarmaktan ibaret bir uğ...

Daha Fazla Göster 20/05/2011 || 2529

HAYATIMIZA GİREN 4 YENİ SPOR

En çok tanıdığımız ve ilgilendiğimiz spor dalı ‘Futbol’. Peki futbol dışında hangi sporları biliyoruz ya da takip ediyoruz? Peki ya bilmediklerimiz? Bilinmeyen sporlardan en yenileri Korfbol, Bandy, Orientring ve Hapkido...

Daha Fazla Göster 06/04/2011 || 6881

Ortadoğu'da Yeni Düzen Arayışları

Tunus’ta başlayan Mısır başta olmak üzere tüm Ortadoğu ülkelerini etkisi altına alan değişim rüzgarı Dünyanın ilgisini Ortadoğu’ya çevirdi.Ortadoğu’ya baktığımızda ise yoksulluk,otoriter yönetimlerin baskısı ve özgü...

Daha Fazla Göster 02/04/2011 || 1963

Sihirli Kutudan Sihirli Anlar

Biraz eskilere dönüp esrarengiz kutunun radyonun geçmişini ve bu modern hale nasıl geldiğini hiç merak ettiniz mi?

Daha Fazla Göster 31/03/2011 || 1869

Affan Kahvesi ve Haytalı Efsanesi

Hatay mutfağında yerini almış lezzetlerden bir tanesi buz gibi bir lezzet Haytalı' nın tadına markalaşmış adresinde Affan Kahvesî'ni baktık.

Daha Fazla Göster 22/03/2011 || 1915

Japonya MOTOGP Yarışlarına Kapalı

Japonya MotoGP'si yıkıcı deprem ve tsunami sebebiyle ekim ayına kadar ertelendi

Daha Fazla Göster 16/03/2011 || 1914

Kocaeli Şehir Tiyatroları Büyümeye Devam Ediyor

Kabuğuna sığmayan Kocaeli Şehir Tiyatrosu, yurt dışında ve Türkiye’nin birçok ilinde sahnelediği oyunlarla göz dolduruyor.

Daha Fazla Göster 31/01/2011 || 1901

Amazon Kindle e-kitapları normal kitap satışlarını geçti

Amazon 2010 yılının ilk çeyreğindeki Amerikadaki Kindle e-kitaplarının normal kitaplardan daha fazla satıldığını açıkladı.

Daha Fazla Göster 29/01/2011 || 1893

Ölümcül KOAH Türkiye'de Hızla Yayılıyor

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı(KOAH) dünyada her yıl kanser, HIV/AIDS kadar can alıyor.

Daha Fazla Göster 10/01/2011 || 2076

Tüm Yönleriyle Bologne Süreci

İçinde bulunduğumuz yüzyıla bakacak olursak hayatın pek çok alanında olduğu gibi eğitim alanında da birçok gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi olarak Bologna süreci son zamanlarda özellikle üniversitelerin esaslı gündemini oluşturuyor.

Daha Fazla Göster 07/01/2011 || 1874