RÖPORTAJ & SÖYLEŞİ Kategorisinde 262 haber bulunmaktadır...

Yeni yasa ifade özgürlüğünü yasakladı

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı : ‘Bilgi ya da haber yayınında kamu yararı varsa, ifade özgürlüğünün kısıtlanamaması gerekiyor. Ama, yeni yasa iletişim özgürlüğünü sınırsız yasakladığı gibi, basına potansiyel suçlu gözüyle bakıyor.’

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ne zaman ve hangi amaçla kuruldu?

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, 1986 yılında kentimizdeki gazetecilerin sorunlarına örgütsel olarak çözüm bulmak için kuruldu. KGC’nin geçmişi çok eskiye dayanmaktadır. Ancak son kuruluşu 1986’dır ve o günden bu güne kadar devam etmektedir.

Faaliyetleri neler?

Her gazeteci ve basın - yayın organı, gazetecinin haklarını savunmalı ve meslek ilkelerine uymalı, uyulmasını gözetmelidir. Basın - yayın organlarında, gazeteci olmadıkları halde çeşitli biçimlerde gazetecilik faaliyetine katılanlar ile dışarıdan Türkiye' ye ve Türkiye' den dışarıya dönük yayın yapanlar da bu sorumluluklar kapsamındadır. Basın yayın organları yöneticileri; genel yayın yönetmeni yahut müdürü, yazı işleri müdürleri yahut sorumlu müdürler, sıfatları ne olursa olsun, kuruluşlarında görevli gazeteciler ile yayınların meslek ilkelerine uygun olmasını gözetir.Gazetecinin hakları, halkın haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün; meslek ilkeleri ise dürüst ve doğru iletişimin temelidir. Meslek ilkeleri gazetecinin ve basın - yayın organlarının özdenetimini öngörür ve değerlendirme mercii öncelikle vicdanlardır. KGC’nin öncelikli hedefi, gazetecilere bu sorumlulukları öğretmek ve anlatmaktır. Onun dışında, çeşitli sosyal etkinlikler, panel, konferans, imza günleri, özel günlerde anmalar, törenler, yarışmalar da düzenliyoruz.

Siz kaçıncı başkansınız?

Kurucu başkanımız Kazım Ertek, daha sonra Metin Karan, İsmet Çiğit, Sadun Çetin, Mustafa Bağdiken, Barbaros Tantan ve son olarak benim başkanlığım var.

Kocaeli'deki yerel medyayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce etkili mi?

Evet! Türkiye’nin en etkin yerel medyası Kocaeli’nde. Günlük gazete sayısı her geçen gün artıyor. Bu artışa paralel olarak kent halkı da bu gazeteler arasında terci yapma seçeneğini buluyor. Türkiye’nin en etkin yerel gazeteleri Kocaeli’nde. İzmir ve Bursa’daki bölge gazetelerini yerel statüye koymazsak Kocaeli bir numara.

 Kocaeli halkının geri bildirimi nasıl?

Kocaeli gazetesine sahip çıkar. Habere ve olaylara karşı etkindir. Zaten benim hep savunduğum bir gerçek vardır. Bu da okurun gücü gerçeği. Biz okurumuza verdiğimizi alıyor muyuz? Bu sorunun yanıtı belki de içinde gizli...

Kocaeli'de yerel medya ne gibi sorunlar yaşıyor?

Dünyadaki gazeteciler ne gibi sorunlar yaşıyorsa, Türkiye’ye bu sorunlar nasıl yansıyorsa, Kocaeli’ndeki meslektaşlarımda bu sorunları yaşıyor. Biraz daha açmak gerekir ise sosyal güvenlik sorunu var. Bazı arkadaşlarımız hala sigortasız ve düşük maaşla çalışıyorlar. Sosyolojik yönü ele aldığımızda dünyadaki tüm gazeteciler gibi Kocaeli’nde bu görevi yapanlarında sorunları ortak. Örneğin son çıkan ceza kanunun bunun en önemli örneğidir. Ceza yasaları, bütün bir toplumu yakından ilgilendirir. Çünkü hak ve özgürlüklere, en çok bu yolla müdahale edilir. Dolayısıyla, ceza yasası, asla aceleye getirilemez. Metin uzun bir süreçte hazırlanır, kamuoyuna sunulur, tartışılır, yalnız parlamentodaki partiler arasında değil, toplumun çok geniş kesiminde mutabakat aranarak yasalaştırılır. Ancak böyle bir süreçte metnin çağdaş düzeye ulaşması sağlanır. Özellikle, iletişim (basın ve ifade) özgürlüğünü ilgilendiren kuralların, standartlara uygun olması şarttır. “Yasallık” ilkesi, “gereklilik” ve “orantılılık” ilkesi dikkate alınır. Ve mutlaka, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına bakılır. Örneğin, kamu yararı söz konusu olduğunda, AİHM basın özgürlüğünü korumaya ağırlık veriyor. Bilgi ya da haber yayınında kamu yararı varsa, iletişim (ifade) özgürlüğünün kısıtlanamaması gerekiyor. Ama, yeni yasa iletişim (ifade) özgürlüğünü sınırsız yasakladığı gibi, basına potansiyel suçlu gözüyle baktığı için, bu suçların basın/yayın yoluyla işlenmesini ağırlatıcı neden sayıp bırakıyor. Böyle bir anlayış kesinlikle çağdaş değildir, kabul edilemez.

Ayrıca, ceza yasası 5-6 ay sonra yürürlüğe girmez, girmemelidir. En az 1 yıl, daha doğrusu iki yıl sonra yürürlüğe girmesi düşünülmelidir.

Oysa, Yeni TCY tasarısı, büyük bir telaşla, yaz sıcağında TBMM’ne sunuldu. Alt komisyon hükümet tasarısını önemli ölçüde değiştirmiş, adeta yeni bir metin hazırlamıştı. Tutarsızlıklar vardı, yanlışlar vardı. Üzerinde çalışma yapmak, konuşup tartışmak gerekiyordu.

Ama, “yeni” bir yasanın Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 6 Ekim 2004'de açıklanacağı bildirilen İlerleme Raporu ile 17 Aralık zirvesini çok etkileyeceği düşünüldüğü için, çağrılara kulak asılmadı. Ve alt komisyonun bu “yeni” metni, içeriği tam tartışılamadan, eksiklikleri / yanlışları anlaşılamadan, Ağustos / Eylül aylarına sıkıştırılıp 26.09.2004 günü kabul edildi. Ceza Yasası gibi bir yasayı aceleye getirmenin, beklenmedik sorunlara yol açacağı çok anlatıldıysa da, işe yaramadı. Ve sonuçta, 80 yıllık birikime sırtını dönmüş, dili özensiz, sistematiği bozuk, cezaları ölçüsüz / orantısız bir metin, “büyük reform”, “devrim” nitelemeleriyle yasalaşmış oldu. Size sorunumuzdan küçük bir örnek sundum.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olmanızın yanısıra Bizim Kocaeli Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyorsunuz. Çok genç bir başkan ve köşe yazarısınız. Bu mesleğe nasıl başladınız?  

Geçen hafta Kıbrıs’taydım ve burada Türkiye’den 50 şehrinden gelen cemiyet başkanları ile bir arada oldum. Hepsi benim yaşımda başkan olmuşlar hala sürdürüyorlar. Sorumluluğun genci, yaşlısı olmaz. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nde katılımcı demokrasi yöntemini kullanıyor, başkan statüsünü bir kenara koyup, herkesin fikir ve görüleri doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz. Köşe yazarlığını ise tam 7 yıldır yapıyorum. Kolay bir iş değil. Haftanın 7 günü yazı yazmak. Ancak benim işim yazmak ve bende bunu yapıyorum.

Nerelerde çalıştınız?

Daha önce Hürriyet Gazetesi, Kocaeli Gazetesi’nde çalıştım. 5 yıldır Bizim Kocaeli Gazetesi’nde görev yapıyorum.

 

 

Daha Fazla Göster 22/05/2006 || 2118

Sinema günlerinin geçmişi ve geleceği

5-15 Mayıs tarihlerinde Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleşen Sinema Günleri'ne ilgi her geçen yıl artıyor.

Daha Fazla Göster 19/05/2006 || 1826

'Uzak Bir Aşk ve Ateş Böcekleri'

İzmitli sahaf Şeref Ergül: 'Uzak Bir Aşk ve Ateş Böcekleri adlı kitabım, nesli tükenmekte olan Akdeniz foklarının yaşatılması, korunması ve bu tür çalışmalara destek vermek amacıyla hazırlamış olduğum ve gelirinin tamamını Akdeniz...

Daha Fazla Göster 15/05/2006 || 1816

Hepimiz izleniyoruz

ABD, İsrail ve İngiltere dünyadaki tüm haberleşmeleri denetliyor. Bunun için internete bir kez girmek yeterli oluyor.

Daha Fazla Göster 08/05/2006 || 1866

Prof. Dr. Melda Cinman Şimşek; 'Halkla İlişkiler değer yaratır'

II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 27-28 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Sempozyumda Halkla İlişkiler kavramı çerçevesinde ; mesleğin kimliği, gelişen teknolojinin etkileri, ku...

Daha Fazla Göster 03/05/2006 || 1839

'Medya sektörü karanlık bir vadi'

Medya sektöründe 20 yılını aşmış ve medya sektörünü çok karanlık bir sektör olarak nitelendiren Mesut Yar’la medya sektörü ve habercilik üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Daha Fazla Göster 02/05/2006 || 1761

'Tek amacım kimseye muhtaç olmadan hayatta kalabilmek'

Bir zamanlar Türkiye’nin Tom Cruise’u olarak adlandırılan ve tiyatro eserleriyle, sinema filmleriyle, televizyon programlarıyla bir döneme damgasını vuran Yalçın Dümer, 5 yıl aradan sonra ekranlara geri döndü. Yalçın Dümer’le geçmişten bug...

Daha Fazla Göster 02/05/2006 || 1772

Halkla İlişkiler uyduruk bir terimdir'

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu için Üniversitemize gelen Marmara Üniversitesi Eski Dekanı Prof. Dr. Alaaddin Asna’yla Halkla İlişkiler sektörünün yaşadığı ...

Daha Fazla Göster 29/04/2006 || 1844

Global kriz: 'Karikatür'

Geçtiğimiz aylarda patlak veren karikatür olayı bulunduğu ülkenin sınırlarını aşarak global bir kriz haline dönüştü. İlk olarak Danimarka’da yayınlanan bu karikatürler, daha sonra birçok Avrupa ülkesinde de yayınlandı. Müslümanların r...

Daha Fazla Göster 30/03/2006 || 1758

'Üniversite bir kent için güneş ışığı demektir'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile Kocaeli Üniversitesi ve Umuttepe Kampüsü ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirdik. Başkan, üniversitenin bir kentin güneş ışığı olduğunu, şehrin kalkınmasının ve gelişmesi...

Daha Fazla Göster 29/03/2006 || 1930

Güneş tutulmasının depremle ilişkisi tamamen rastlantı

21. yüzyılın ilk tam Güneş tutulması olan 29 Mart 2006'daki tutulmanın, 20. yüzyılın son Güneş tutulması olan 11 Ağustos 1999'dan daha uzun süreceğinin açıklanması, 17 Ağustos 1999'da yaşanan korkunç deprem faciası nedeniyle,...

Daha Fazla Göster 29/03/2006 || 1948

'Gazetecilikte başlanması gereken nokta muhabirlik'

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) Başkanı Nurettin Soydan gazetecilik mesleğinin mutfağının muhabirlik olduğunu ve muhabirliğin kişiye tecrübe ve özgüven kazandırdığını belirtti.

Daha Fazla Göster 28/03/2006 || 1832

'Seda' dergisi ve geleneksel magazin anlayışı

Seda dergisinin yazı işleri müdürü Ruken Akbay ile kadınlara yönelik geleneksel magazin anlayışı hakkında söyleşi yaptık.

Daha Fazla Göster 24/03/2006 || 1829

Amaç birilerini üzmek, saygısızlık yapmaksa, kaleminle neler neler yaparsın

Ülkemizde karikatür nasıl algılanıyor sizce? Hayatımızın içinde var ama hayatımızın neresine koyuyoruz onu...? Hele son zamanlarda çok fazla söz konusu edilmeye başlandı karikatürlerden! Gerek başbakan ile ilgili çizilen gerek karikatür Hz...

Daha Fazla Göster 12/03/2006 || 1769

Kaan Yakuphan ile 'Medya' ve 'Televole' kültürü üzerine

Kaan Yakuphan: Önce magazin programları ardından gelin kaynana programları türedi. Bunların hepsi para kazandırma, birazda halkı eğlendirme amaçlı yapıldı. Ama ben eğlencenin nerde olduğunu anlamadım

Daha Fazla Göster 30/01/2006 || 1920

Anchorman olmaktansa iyi bir haber spikeri olmayı tercih ederim

17 yıldır medya sektöründe haber spikerliği yapan Kaan Yakuphan bize mesleğe nasıl başladığını, ne gibi zorluklarla karşılaştığını, günümüz medyasını ve anchorman kavramını anlattı. Yaptığımız sohbette gayet samimi olan Yakuphan ...

Daha Fazla Göster 30/01/2006 || 1876