Türk Lirası Değer Kaybediyor, Sektörler Olumsuz Etkileniyor

 DİLARA KARAASLAN 21/12/2017 GÜNCEL/ EKONOMİ 61
Geride bırakmaya hazırlanmadığımız 2017 yılını ele aldığımızda, en çok konuşulan konulardan biri de yükselen döviz kurlarıydı. Türk Lirası’nın, yabancı paralar karşısında değer kaybetmesinin çeşitli sektörler için ne gibi tehditler oluşturduğunu sağlık, sigorta, enerji ve iletişim sektörlerini ele alarak konuştuk.
Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Mustafa Mert Alabaş “TL’nin dolara karşı kaybettiği değeri gelirimize yansıtma şansımız yoksa, ekonomimiz için olumsuz gelişme olur” Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Mustafa Mert Alabaş “TL’nin dolara karşı kaybettiği değeri gelirimize yansıtma şansımız yoksa, ekonomimiz için olumsuz gelişme olur”
“İnsanların alım gücü düşüyor, sigorta adedimiz azalıyor” “İnsanların alım gücü düşüyor, sigorta adedimiz azalıyor”
Diş Hekimi Reyhan Karaaslan: “Dövizler sürekli yükseliyor, muayene ücretlerine bu farkı yansıtmıyoruz dolayısıyla kar oranı düşüyor” dedi. Diş Hekimi Reyhan Karaaslan: “Dövizler sürekli yükseliyor, muayene ücretlerine bu farkı yansıtmıyoruz dolayısıyla kar oranı düşüyor” dedi.
Ramazan Aytaç: “Döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşın fatura tahsilatları konusunda iyileştirmeler yapılarak mali riskler yönetiliyor” dedi. Ramazan Aytaç: “Döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşın fatura tahsilatları konusunda iyileştirmeler yapılarak mali riskler yönetiliyor” dedi.
 Manas Enerji Sistemleri Yönetimi Proje Yöneticisi Mehmet Karaaslan;
“Dövizin hareketli olması karsız satış oranımızı yükseltiyor, olumsuz etkileniyoruz” şeklinde konuştu. Manas Enerji Sistemleri Yönetimi Proje Yöneticisi Mehmet Karaaslan; “Dövizin hareketli olması karsız satış oranımızı yükseltiyor, olumsuz etkileniyoruz” şeklinde konuştu.

Son zamanlarda yaşanan olaylarla Türkiye gündemi çalkantılı dönemler geçiriyor. Özellikle bu süreçle paralel ilerleyen ekonomi ve yükselen döviz kurları Türkiye için ne ifade ediyor?  Döviz kurlarında 2013 yılından sonra meydana gelen dalgalanmaların ve Türk Lirası’nın bu kurlar karşısında değer kaybetmesinin nedenlerine ve sonuçlarına değinerek; enerji, hammadde ve sanayi ürünlerinin birçoğunu yurt dışından ithal eden Türkiye için bu dalgalanmaların ne ifade ettiğine dair araştırmalarda bulunduk. Araştırmalarımızda son yıllarda Türkiye Ekonomisinin ne yönde ilerlediğine dair Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Araştırma Görevlisi Mustafa Mert Alabaş ile görüştük.  Bu dalgalanmaların hangi sektörleri ne yönde etkilediğine dair ise Turkcell Saha Aktivite Yöneticisi Ramazan Aytaç, Diş Hekimi Reyhan Karaaslan, Esse Sigorta Aracılık Hizmetleri Genel Müdürü Esma Bektaş, Manas Enerji Sistemleri Yönetimi Proje Yöneticisi Mehmet Karaaslan ile görüştük.

Görüşmelerimize ilk olarak Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Mustafa Mert Alabaş ile başladık. Alabaş, döviz kurlarındaki dalgalanmaları değerlendirdi ve bu yükselmenin Türkiye ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek; ekonomide sağlanacak istikrarın bir ülkenin büyümesi için önemli bir etken olduğunu ifade etti. Son yıllarda döviz kurlarındaki hareketliliğin ve Türk Lirası’nın (TL)  değer kaybetmesinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine dair açıklamalarda bulunan Alabaş, sözlerine TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesinin ithalat ve dış borçlanma açısından olumsuz bir gelişme olduğunu söyleyerek başladı. Türkiye’nin enerji ve sanayi ürünlerinin ithalatını dolar üzerinden gerçekleştirdiğini vurgulayan Alabaş söylemlerine “TL’nin dolara karşı değer kaybetmesi demek ödenmesi gereken borcun TL karşılığının yükselmesi demek olur. Eğer bu farkı fiyatlarımıza ya da gelirimize yansıtma şansımız yoksa bu fark aleyhimize sonuç verir” şeklinde devam etti.  Alabaş; TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesinin ihracatımızı artırıp, ithalatımızı azalttığına dikkat çekerek bu durumun dış ticaret açığımızın düşmesine yol açan bir olgu olduğunu belirtti.

“ABD DOLAR’I TÜM PARALAR KARŞISINDA DEĞER KAZANDI”

Açıklamalarında TL’nin değer kaybı yaşamasının nedenlerine de değinen Mustafa Mert Alabaş “Türkiye’den kaynaklanan nedenler arasında; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ’nın (TCMB) faiz indirimi sonucu yabancı sermayelerin elde ettiği  gelirler düştüğü için piyasadan çıkması ve Moodys’in(Amerika Birleşik Devletleri Kredi Derecelendirme Kurumu) not artımından sonra satınalınacak olumlu beklentinin azalmasını neden olarak gösterebiliriz” dedi. Alabaş bu duruma ikinci bir neden olarak ise ABD’nin 2008 krizinin etkisini azaltarak piyasalarda olumlu beklenti yarattığını ve bu durumun  ABD Dolar’ının tüm paralara karşı değer kazandırdığını ifade etti.

“EKONOMİDE İSTİKRAR OLUMLU SONUÇLAR DOĞURUR”

 

Alabaş, döviz kurlarında sağlanacak istikrarlı hareketliliğin ve ithalatın azaltılarak ihracatın artırılmasının ekonomik büyümeye olumlu yansıyacağını bildirdi. Son olarak Alabaş; Türkiye’de son yıllarda sıkça seçim sürecine girilmesinin ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirerek ekonomi ve siyasetin ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.  Alabaş sözlerini “Türkiye’nin toplumsal yapısından kaynaklanan bir problem olarak ekonominin siyasete çok bağlı olduğunu söylemek gerekir. Bu da temelde Türkiye’nin kurumsallaşamamasından kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan ekonomiler için gerek siyasette gerek piyasa dalgalarında belirsizlik istenmeyen, belirsizliklerin olumsuz yansımaları olan bir olgudur. Buradan yola çıkarak ülkeler gerek siyasette gerek ekonomide istikrarlı bir ortamın sağlanması ekonomilerin büyüme ve kalkınması açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır” şeklinde sonlandırdı.

Esse Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Genel Müdürü Esma Bektaş;

 

Sigortacılık sektöründe 15 yıldır aktif çalışan Esma Bektaş, ülke içinde meydana gelen her türlü ekonomik hareketliliğin sektörü etkilediğine dikkat çekerek “Döviz kurlarının yükselmesi demek insanların alım gücünün azalması demek oluyor ve tabii bu durum bizim işimizi olumsuz etkiliyor” dedi. Özellikle 2013 yılından sonra döviz kurlarının ve faizlerin yükselmesiyle insanların satın alma gücünün azaldığını vurgulayan Bektaş:  “Dolayısıyla geçtiğimiz yıllara oranla sigorta adetlerimiz de düştü” dedi. Bektaş sözlerine “Döviz üzerinden yaptığımız sigorta işlemlerimiz de var. Dövizler yükseldikçe insanlar tekne, yat gibi lüks tüketim mallarına yönelmiyor, döviz üzerinden yaptığımız sigortalama işlemlerinde ciddi düşüşler yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Diş Hekimi Reyhan Karaaslan;

Kocaeli’de 21 yıldır özel muayenehanesinde diş hekimliği mesleğini sürdüren Reyhan Karaaslan, diş hekimlerinin kullandıkları bütün malzemelerin yurt dışından ithal edildiğini ifade ederek “İthal eden firma o dönemde hangi döviz daha avantajlı geliyorsa o döviz üzerinden ithal ediyor” şeklinde konuştu. Karaaslan bu durum karşısında önlem alamadıklarını belirterek “Stok yapmamız gerekiyor belki ama dövizdeki bu hareketliliğin ne yönde ilerleyeceğini öngöremiyoruz” ifadelerini kullandı. Dövizlerin yükselmesinin maliyetlerini artırdığını vurgulayan Karaaslan, aynı oranda zam yapamadıklarını belirtti. Karaaslan konuşmalarını “Zam oranlarımızı kurlara göre ayarlayamadığımız için kar oranlarımız düşüyor, sektör olumsuz etkileniyor” şeklinde sonlandırdı.

 Turkcell Saha Aktivite Yöneticisi Ramazan Aytaç

Turkcell’de 2 yıla yakın süredir Saha Aktivite Yöneticiliği görevini yürüten Ramazan Aytaç, Turkcell’in Pazar payı yüksek bir şirket olduğunu ifade ederek “Abone başı geliri 17.1 dolar olan ve New York borsasına kote olmuş Türk şirketi Turkcell, Türkiye ekonomisine gayri safi milli hasıla ve istihdama katkısı ile dev bir grup şirketidir Bu bağlamda ülkenin borsadaki dalgalanmaları, ekonomik krizler satın almadan ziyade fatura tahsilatları konusunda iyileştirmeler yaparak, toplumun iletişim ihtiyaçlarının şirket bazında mali riskleri yönetmektedir” şeklinde konuştu.  Aytaç, 4.5G’ye geçiş sürecinde Turkcell’in  döviz kurlarında ki dalgalanmalardan ciddi bir şekilde etkilenmediğini vurgulayarak konuşmalarını “4.5G sim kart süreci yeni nesil internet ve görüşme bandı teknolojisinin etkilerini ilerleyen süreçte takip ediyor olacağız” diyerek sonlandırdı.

Manas Enerji Sistemleri Yönetimi Proje Yöneticisi Mehmet Karaaslan;

2006 yılından beri Manas Enerji Sistemleri Yönetimi’nde Proje Yöneticiliği yapan Mehmet Karaaslan son yıllarda döviz kurlarındaki bu hareketliliğin sektörünü olumsuz etkilediğini ifade ederek “Kısa dönem içerisinde bu kadar dalgalanması ithal ettiğimiz ürünlerin satışını ve kar oranını olumsuz etkiliyor” şeklinde konuştu. Döviz kuru yükseldiğinde yapılan satışların karsız satış anlamına geldiğini belirten Karaaslan “Aynı zamanda düşmesi de olumsuz etkiliyor çünkü önümüzü göremiyoruz. Biz şirket olarak alım satım işlemlerini euro üzerinden yapıyoruz. Dolayısıyla pahalıdan aldığımız malzemeyi euro düştüğünde satışa sunduğumuzda yine karsız bir satış gerçekleştirmiş oluyoruz” şeklinde konuştu. Karaaslan, döviz kurlarında sağlanacak istikrarın kendi sektörleri için olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı 

Kategorisindeki diğer haberler

Türk Lirası Değer Kaybediyor, Sektörler Olumsuz Etkileniyor

Geride bırakmaya hazırlanmadığımız 2017 yılını ele aldığımızda, en çok konuşulan konulardan biri de yükselen döviz kurlarıydı. Türk Lirası’nın, yabancı paralar karşısında değer kaybetmesinin &ccedi...

Daha Fazla Göster 21/12/2017 || 62

Finans Okuryazarlığı Arttırılmalı

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde bugün ‘Halk Yatırım Üniversitelilerle Buluşuyor’ adlı bir etkinlik düzenlendi.

Daha Fazla Göster 10/03/2016 || 733

Cep Telefonu Ev Telefonuna Fark Attı

Türkiye’de 13 milyon 696 bin 434 abonesi bulunan sabit telefona cep telefonu fark attı.

Daha Fazla Göster 26/11/2013 || 2222

Gencim Güçlüyüm Girişimciyim

Girişimciler KOܒ de deneyimlerini öğrencilerle paylaştılar.

Daha Fazla Göster 03/05/2013 || 2075

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2013 mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Mart’ta en fazla ihracatı hangi ülkelere yaptık?

Daha Fazla Göster 02/04/2013 || 2134

KOÜ Bağımsız İktisat Kongresi’ne Ev Sahipliği Yapıyor

Kocaeli Üniversitesi Ekonomi Kulübü’nün düzenlediği “11'inci Türkiye Üniversite Öğrencileri Bağımsız İktisat Kongresi” üniversite öğrencilerini bir araya getirdi.

Daha Fazla Göster 08/03/2013 || 1948

Son Eklenen Haberler

En Çok Okunan Haberler