Türkiye'de 'Spor Kültürü' Neden Gelişmiyor

 Özgür Çetinkaya 02/01/2014 GÜNCEL/ RÖPORTAJ & SÖYLEŞİ 2022
Türkiye’de tam olarak bilinmeyen ve topluma hala entegre olmayan ‘Spor Kültürü’ kavramını ve bu konu hakkında merak edilenleri Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu (BESYO)’dan Okutman Rıza Erdal ve Öğretim Görevlisi Fahrettin Aslan ile görüşerek bu konu hakkında bilinmeyenleri onların görüşünden dinledik.

'Spor Kavramı' bu alanda faaliyet gösteren birileri olarak size ne ifade ediyor?

Rıza Erdal, sporu daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşmak için bilimin ışığında, zihinsel ve fiziksel özelliklerimizi geliştirmek amacıyla yapılan faaliyetlerdir şeklinde açıkladı.

Fahrettin Aslan ise sporu; eğitimle gelişen, eğitim seviyesiyle alakalı olan ve manevi duyguları barındıran bir olgu olarak tanımladı.

Rıza Hocam sporun tarihsel gelişimi nasıl gerçekleşmiştir? Kısaca açıklar mısınız?

Spor tarihinin geçmişini insanlık tarihi ile birlikte değerlendirmekte yarar vardır. Spor; yaşamın devamı için güçlü savaşçı için kutsal anılara saygı için, anmak için, savaşları bitirmek için, ülkelerin dışa açılması için, dostluklar kurmak için, hükümdar ve asilzade yakınları ile evlenebilmek ve bunun gibi değişik nedenlerle yapılmıştır.

Peki, Spor kültürü nedir? Türkiye’de Spor Kültürü Neden Gelişmiyor?

Rıza Erdal, spor bir kurallar bütünüdür. Öncelikle sporu insanları yaşamına koymak gerekir. İnsanların spor içinde var olması ile spor kültürü ortaya çıkar. Sporun evrensel kurallarını kabul eden bunu gerekliliğini yapar. Sporu yaşamın içine adapte etmeden spor kültürünün gelişmesini beklemek hayaldir.

Fahrettin Aslan, spor kültürünü bir kalkınma ve yapılanma durumudur şeklinde açıkladı. Türkiye’de spor kültürünün gelişmemesinde etkili olan sebepleri de üç temel faktörde sıralayabilirim. Birincisi ve bence en önemlisi olan eğitim yetersizliği, ikincisi spora olan bakış açımız ve son olarak sporda ülke olarak her zaman var olan kazanma arzumuzun olduğunu düşünüyorum.

Siz sporu bu konuda bir uzman olarak nasıl tanımlarsınız?

Fahrettin Aslan, bence spor kesinlikle bir meslek dalıdır. Örnek verecek olursak bir apartmanda yaşayanlar hayatlarını tek başlarına sürdürebilirler fakat yöneticinin gelmesiyle hayatlarına belli bir yaşam standardı hâkim olur. Spor da böyledir. Antrenör ya da eğitmen geldiğinde oyundaki eksiklikleri görür ve tamamlar. Bir spor eğitmeni olarak şunu söyleyebilirim ki spor, antrenörlerle güzelleşir.

Rıza Erdal, ise sporun son zamanlarda bir meslek olarak algılanmasının önemine değinirken, eskiden’ ailelerin topçu mu olacaksın popçu mu olacaksın mantığının artık günümüzde hızla yerleştiğini görüyoruz’ dedi.

Peki, ülkemizde neden başarılı sporcular yetişmiyor? Bunun sebebi gençlere yeterli imkânlar verilmemesi olabilir mi?

Rıza Erdal, Türkiye’de yeterince derslik ve spor tesisi yok. Meclisteki bütçe görüşmelerine bakalım. Spora ayrılan bütçe ne kadardır? Spor bir eğitim aracı olarak kullanılmalıdır. Sporu, insan yaşamına ve gençlere aşılayabilirsek; sporcular, kazanmayı yani parayı birinci hedef olarak görmeyeceklerdir. Gençlere sağlanan imkan konusunda konuşan

Fahrettin Aslan, okullarda yapılan beden eğitimi dersi yetersiz. Gençlerin her gün hangi spor branşını seviyorsa, o sporu yapması gerektiğini düşünüyorum. Okulların ve spor kulüplerinin sayısının arttırılması gerektiğini düşünüyorum.

Neden spor denince aklımıza ilk futbol geliyor?

Rıza Erdal, bu sorunuza katılmıyorum. Acaba futbol diyen insanların kaçı düzenli olarak futbol oynuyor? İzleyici olarak bu dediğiniz doğru. Günümüzde futbolun popüler olması için çaba gösteriliyor. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA)’de bunu destekler nitelikte; futboldan elde edilen bütün gelirlerin futbola harcanması gerektiğini vurguluyor.

Fahrettin Aslan ise sporda futbolun zirvede oluşunda seyirci sayısı çok önemlidir. Siz futbol dışında hangi organizasyonda yüz binlerce ya da milyarlarca kişiyi birleştirebilirsiniz? Örneğin bir dünya kupası finalinin üç milyar kişi tarafından izlenmesi sporun ne kadar büyük bir piyasaya sahip olduğunu göstermektedir.

Spor alışkanlık mıdır yoksa zorunluluk mu?

Fahrettin Aslan, spor takımda yer alıyorsam zorunluluk, eğer koşu yapıp bisiklet sürersem alışkanlıktır. İnsanlara kimse zorla spor yaptıramaz. Sporun insanın içinden gelmesi gerektiğini düşünüyorum.

Rıza Erdal ise sporun insanlarda bir alışkanlık haline getirilmesi gerekliliğinin altını çizerken , sporcuların özellikle küçük sporcuların bilinçlendirilmesinin önemine değindi.

Hocam başka takım yenince neden alkışlayamıyoruz? Ayrıca Türkiye’de spor kültürünü insanlara nasıl empoze edebiliriz?

Fahrettin Aslan, karşı takım galip geldiğinde alkışlayamamamızın sebebini ‘kabullenememek’ olarak açıkladı.. Aslan ,’ karşı tarafa saygımız ve alkışımız olmazsa burada spor kültüründen bahsedemeyiz.

Rıza Erdal, ise evrensel değerlere saygı anlayışının insanlara yerleşmediği sürece karşı tarafa saygı ve alkıştan bahsedemeyiz. Aslan, Türkiye’de spor kültürünün ailede başladığına inanıyorum. Okullarda ise evrensel spor zihniyeti yerleşirse o zaman Türkiye’de spor kültürü algısının değişeceğine eminim.

Ülke olarak takım sporlarında mı yoksa bireysel sporlarda mı daha başarılıyız? Ülkemizde kalıcı başarı için neler yapılabilir?

Rıza Erdal, bireysel sporlarda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Olimpiyat tarihinde takım sporlarında madalyamız yok.

Fahrettin Aslan Ekip olma konusunda çalışmaların arttırılması gerekiyor diyen Aslan, sporda kalıcı başarı elde edilmesi için çalışmak lazım… Yetenekli sporcularla çalışmak lazım… Ayrıca alt yapıya önem vermek gerekiyor. Kumaş kaliteli olmazsa terzi ne yapsın? mantığının ülkemize yerleştirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Türkiye’deki başarılı sporculara verilen ödülleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Uygulanan ödül sistemi doğru mu?

Rıza Erdal, Türkiye’deki ödül sistemine değinen Erdal, bu ödül sistemi Türk sporuna zarar veriyor. Bu ödül sistemi sporcularımızı günlük başarıya sevk ediyor. Günümüzde sporculara, ödül almak için yirmi yaşında yapılması gereken antrenmanı, on beş yaşında yaptırıldığını düşünüyorum. Bu durum ise sporcularda istenmeyen sakatlıkların ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Fahrettin Aslan, Türkiye'de uygulanan ödül sisteminin yanlış olduğunu belirtirken sporculara verilen miktarların çok fazla olduğunu düşünüyorum. Avrupa şampiyonu olan bir sporcu iki yüz altın alıyor, dünya şampiyonu olduğunda üç yüz altın alacağını biliyor, bu durum ise sporcuyu dopinge sevk ediyor. Bu yüzden sporculara verilen miktarların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Doping kavramı sizlere ne ifade ediyor? Sporculara uygulanan yaptırımlar yeterli mi? Peki sporcular niye dopinge yönelir?

Fahrettin Aslan, doping , sporcunun başarılı olmak için vücuduna yasak madde almasıdır. Dünya Anti – Doping Ajansı (WADA)’nın belirttiği yasaklı maddeleri kullanırsanız dopinglisiniz demektir. Cezai yaptırım hakkında konuşan Aslan, doping yapan sporculara asla taviz verilmemesi gerektiğini söyledi ve doping yapan sporcuların ömür boyu men edilmesi gerektiğini, ülke adına hiçbir branşta yarıştırılmaması gerektiğini ve kulübünden de lisansının iptal edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Aslan, sporcuların dopinge yönelişlerinde kazanma ve ulaşılmayana ulaşma arzusunun etkili olduğunu vurguladı. Genellikle sporcular rekor kırabilmek için doping yaparlar.

Rıza Erdal, Sporcular evrensel değerlere saygı duyarsa dopinge başvurmaz sözlerinin altını çizen Erdal, sporun evrensel değerleri özümsenmezse doping olayları gerçekleşeceğini ifade etti. Erdal, cezai yaptırım konusunda sporcu ilk olarak spordan iki yıl men edilir.Doping ikinci defa tekrarlandığı taktirde sporcu ömür boyu men cezası alır .Sporcuların dopinge yönelişlerinde etkili olan faktörün uygulan ödül sistemi olduğunu ifade eden Erdal, verilen ödüllerin azaltılması gerektiğinin altını çizdi.

Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?

Rıza Erdal, toplumlar arası ve toplum içi insani ilişkilerin gelişiminde spor kültürü büyük bir öneme sahiptir. Spor kültürü, insan yaşantısını düzenleyen diğer olgular yanında daha önemli olduğu fikrinden hareket edersek, insana yapacağımız en büyük yatırım spor bilincinin oluşmasına katkı sağlamak olacaktır. Ülkemiz, spor kültürünün gelişimine katkı sağlamak ve bilinçli spor toplumu yaratma sonucu sosyal yaşantımızda sorunların oluşumunu azaltacağı görüşündeyim. İnsanlığın başlangıcından günümüze kadar spor çeşitli amaçlarla kullanılmış ve hala kullanılmaktadır. Nitekim günümüzde ülkelerin gelişmesi açısından spor en önemli etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmiş toplumlara baktığımızda kitlesel sporun geliştiğini ve sporun bir yaşam biçimi olduğunu görmekteyiz. Ülkeleri yöneten ve politikalar üreten kişi ya da kurumlar sporu insan yapısı için bir gereksinim olarak kabul etmelidirler. Bunu başarabilirsek ülkemiz açısından spor müsabakalarında yaşanan sorunları aza indirebiliriz. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir; spor müsabakalarında sorun yaratan kişiler sosyal hayatta bundan vazgeçmeyeceklerdir. Bunu bir bütün olarak görmekte yarar var diyerek konuşmasını noktaladı.

Fahrettin Aslan ise spor bir oyundur. Oyunu güzel kılan oyunculardır. Fakat ülkemizde iyi olan sporcuları çok çabuk kaybediyoruz, kötü olan sporcuları ise hemen harcıyoruz. Bu mantığın düzelmesi dileğiyle derken konuşmasına son verdi.

Kategorisindeki diğer haberler

Kocaeli'de İlber Ortaylı'ya Yoğun İlgi

Kocaeli Yunus Emre Kültür Merkezi’nde “1.Dünya Savaşı ve Günümüz Perspektifinden Ortadoğu” konulu bir panel gerçekleştirildi. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katıldığı panel, &oum...

Daha Fazla Göster 02/03/2018 || 2021

İzmit'te ''Ailede İletişim'' Sohbeti

Ünlü Psikolog Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve Sosyolog Yazar Polat Doğru'nun katılımıyla “Ailede İletişim Üzerine Bir Sohbet” söyleşisi düzenlendi. Etkinlikte aile içi iletişimin önemi ele alındı.

Daha Fazla Göster 20/02/2018 || 2019

Her 68 Çocuktan Biri ‘Otizmli’

Otizm, binlerce insanın hayatını etkileyen bir gelişimsel farklılık. Bu hastalık dünya üzerinde de yaygınlaşmaya devam ediyor. Otizm sadece çocukları değil onların ailesini de etkiliyor. Otizm hastası olan o çocuklardan bir...

Daha Fazla Göster 30/11/2017 || 2030

“Onunla Dünyaya Farklı Bakmayı Öğrendik”

Dünya Engelliler Günü'nde son olarak sözü doğuştan görme engelli olan 6 yaşındaki Duru'nun annesi Aysel Avşar'a bıraktık. Engelli bir çocuğa sahip olmanın hayatları üzerindeki etkisini bizimle pay...

Daha Fazla Göster 30/11/2017 || 2026

"Sessiz Dünyanın Sesi Olun"

Birleşmiş Milletler'in 1992 yılında aldığı karar ile 3 Aralık günü Dünya Engelliler Günü olarak anılmaya başladı. Biz de bu özel günde Kocaeli Halk Eğitim Merkezi'nde işitme engelli bireylerin sessizliği...

Daha Fazla Göster 29/11/2017 || 2018

Kocaeli Kitap Fuarı Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Yoğun ilginin yaşandığı 9. Kocaeli Kitap Fuarı, üçüncü gününde söyleşiler ve imza etkinlikleri ile devam ettti.  Günün ilk söyleşisinde Yazar Mevlana İdris ve Salih Zengin okurlarla bir araya geldi.

Daha Fazla Göster 15/05/2017 || 2017

Son Eklenen Haberler

En Çok Okunan Haberler